Polityka prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników
w związku z korzystaniem przez nich z usługo formularza kontaktowego poprzez stronę http://www.spolkastolarczyk.eu.

2.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Spółka Stolarczyk sp. z.o.o
z siedzibą w Tarnowie woj. Małopolskie.

 3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne                    
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom                  
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z                    
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o                      
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i                      
aktach prawa wspólnotowego.  

 4.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz                        
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania                    
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy                        
stronami umowy.

5.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w                        
następujący sposób:  
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione                      
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9.Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam                          
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich                        
danych w dowolnym momencie.

10.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które                          
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie                    
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich                    
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

 11.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony                          
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez                          
serwis http://www.spolkastolarczyk.eu Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz                      
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.